home
contacts
Български
начало
контакти
English

ALPHA GROUP ENGINEERING Ltd.

 

SCADA systems LED lighting-indoor&outdoor lightiing Photovoltaic panels&solar cells Communications- wireless,fiber-optic,copper-fiber and industrial communication systems

Алфа Груп Инженеринг ООД е създадена специално с цел да работи в четири основни направления:

  • проектиране и изграждане на SCADA системи;
  • внос и търговия с LED осветителни тела;
  • проектиране и изграждане на съоръжения за производство на фотоволтаични панели;
  • проектиране и изграждане на комуникационни ситеми.

Ние, от Алфа Груп Инженеринг ООД смятаме, че високите технологии и модерният начин на живот трябва да се съчетават хармонично с природата и да подобряват, а не да влошават средата, в която живеем. Смятаме че четирите дейности, които е определена да развива Алфа Груп Инженеринг ООД ще спомогнат за реализирането на това виждане.

Моля, запознайте се с нашите дейности и ако имате въпроси, не се колебайте да ни попитате на нашия e-mail:office@alphage.eu, или да се свържете с нас.


SCADA systems LED lighting-indoor&outdoor lightiing Photovoltaic panels&solar cells Communications- wireless,fiber-optic,copper-fiber and industrial communication systems

SCADA Система e Система за наблюдение, контрол и събиране на данни. Почти навсякъде в съвременния живот са застъпени различни варианти на малки или големи SCADA системи – от охранителните камери в магазина, до системите ... повече

LED - Light Emitting Diodes - Светпизлъчващи диоди -Новите източници на светлина. В сравнение с всички останали източници на светлина, LED консумират съвсем малко енергия. В същото време излъчваната от тях светлина надминава по качество светлината от всички широко използвани досега източници на осветление. ... повече


Алфа Груп Инженеринг ООД е в процес на изграждане на мощности за производство и сглобяване на фотоволтаични клетки и панели. Планирано е да бъде изграден напълно затворен производствен цикъл,покриващ всички етапи от поизводството на фотоволтаични панели. ... повече

Алфа Груп Инженеринг проектира и изгражда комуникационни системи от различен мащаб, както като компонент на SCADA системи, така и като самостоятелни ситеми за пренос на данни, видео и глас, в зависимост от заданието и нуждите на клиента. ... повече