CDA Computers::СДА Компютри::компютри,мрежи,поддръжка,софтуер Начало За нас Продукти Поддръжка Услуги

Общи Гаранционни Условия

Уважаеми клиенти,

Гаранционният срок на закупената стока започва да тече от датата на покупката и важи на територията на Република България. Извън България гаранцията се поема от оторизираните от производителя регионални сервизи.
Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния период стоката покаже дефект поради некачествени материали или некачествена изработка. Всички дефекти през този период се отстраняват безплатно от сервиза на СДА Компютри ООД.
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно ЗЗП.
ВАЖНО: Гаранцията се признава само срещу представяне на документ за покупка и гаранционна карта, попълнена ясно и четливо, с вида, модела и серийния номер на изделието, датата на покупката, подписа на продавача и печата на СДА Компютри ООД.
Поправени, непопълнени и повредени или подправени гаранционни карти са невалидни.
Гаранцията отпада, в случай че:

 1. Не са спазени условията за монтаж, съхранение и експлоатация, посочени в инструкциите за употреба.
 2. Изделието е разпломбирано от купувача преди изтичане на гаранционния срок.
 3. Направен е опит за отстраняване на повреда от купувача или друго неоторизирано лице.
 4. Има несъответствие между данните в гаранционната карта и самото изделиe или опит за подправяне на гаранционната карта, модела или серийния номер на изделието или на гаранционната лепенка.
 5. Повреди, настъпили при транспортиране, механични повреди по корпуса, външни ли вътрешни елементи и аксесоари, подлежащи на износване.
 6. Повредите са настъпии вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари) и други, независещи от производителя и търговеца причини.
 7. Наличие на инсекти и течности. Продуктови характеристики, които отговарят на описаните в спецификацията и не са следствие от дефектни материали или изработка.

Препоръчително е дефектиралото издели да се достави в сервиза на СДА Компютри ООД в оригиналната опаковка и придружено от всички необходими документи. Рискът от повреди по време на транспорт до и от сервиза е за сметка на купувача. Гаранционният срок не тече през времето, когато изделието е в ремонт от деня на приемане поръчката до деня на завършване на ремонта.
Удължаването на гаранционния срок в този случай се отчита по отразените в сервизната книжка ремонти.

Пояснение: Условия за експлоатация

Условията за експлоатация на техника от какъвто и да е вид представляват описание на средата, за която е проектирана да работи техниката. Те са указани от производителя и/или търговеца и са важна част от условията за гаранционна поддръжка на техниката. Това е така, тъй като някои видове техника/устройства са силно чувствителни към условията, при които работят и лесно могат да бъдат повредени, ако не се експлоатират в правилните условия. Повредите, които са настъпили в резултат от такава неправилна експлоатация не са гаранционни!

Техниката, която предлагаме е както за битова, така и за професионална, така и за специална употеба. Добре е да сте запознати с условията за експлоатация на техниката, която купувате, за да се уверите, че инвестицията, която правите ще бъде максимално защитена.

Настолни компютърни системи:

 • При ниска до средна влажност (не могат да бъдат позлвани в помещения като бани, сауни, и подобни), нито на открито;
 • Без силно прахово и димно замърсяване (например в цехове за обработка на дърво, метали и промишлени помещения изобщо) - настолните компютърни системи не разполагат и не са предвидени да работят с прахови филтри и повредите, които настъпват в резултат на прахово замърсяване на са гаранционни.
 • Не при много ниски или много високи температури или в помещения с големи температурни амплитуди (хладилни опмещения, помещения с пещи, подобни...)
 • Не в близост до кухненско оборудване (печки, котлони, фритюрници, мивки и други подобни) - при експлоатацията на кухненси уреди се отделят пари, които овлажняват, и мазнини, които полепват по частите на компютърната система и пречат на нормалната работа на електрониката и механиката.
 • Ако все пак се налага да работите с компютърната система при подобни на описаните условия, консултирайте се предварително със специалист от СДА Компютри за това, как да се реши проблема с експолатациннните условия. СДА Компютри ООД предлага компютърни системи, които работят при специални условия. Моля, свържете се с нас за подробности!

За да може настолната компютърна система да работи правилно и безпроблемно в описаните случаи, трябва да бъде осигурено отделно помещение или шкаф, който да изолира техниката от неподходящата околна среда и да осигури подходящи условия за работа на системата.

Монитори, телевизори:

Мониторите, предназначени да рабоят с настолни компютърни системи, както и телевизорите за масова (домашна) употреба рабоят при условия, сходни с описаните за настолните компютърни системи.

В случай, че желаете да закупите монитор/и или телевизор/и, които ще работят в специални условия, то е нужно да се консултирате предварително със специалист от СДА Компютри, за това какъв избор от специлани монитори и телевизори има и как да се осигури защита при експлоатация в специални условия на масовите монитори и телевизори. Важно:течнокристалните дисплеи (LCD) изискват специлано внимание при поддръжка и почистване, тъй като са изключително чувствителни на допир! LCD екрани с повредени пиксели в резултат на грубо почистване, удар или надракване с какъвто и да е предмет не подлежат на гаранция! Съвети за правилно използване и почистване на LCD дисплеи можете да прочетете тук

Мобилни устройства (лаптоп, нетбук, PDA, GPS):

Мобилните компютри са проектирани да рабоят в условия, сходни с тези на настолните компютърни ситеми и LCD дисплеите. Разликата е, че могат да бъдат свободно употребявани на открито, при следните условия:

 • Ниска до средна влажност – не употребявайте мобилния си компютър в гъста мъгла или при валеж (както от дъжд, така и от сняг). Тогава влажността е близка до 100% и е възможно проникването в компютъра ви на влага, която може да доведе до изгаряне на електрониката, което не е гаранционна повреда.
 • Без прахово (димно) замърсяване – при силен вятър или прашна/пясъчна буря е възможно проникването в компютъра на малки абразивни частици, които могат да доведат до различни повреди. Тези повреди, които са настъпили в резултат на проникване на частици, не са гаранционни!
 • Пренасяйте в специална чанта/раница – мобилните компютри и другите мобилни устройства стандартно не са осигурени против повреда от удар, падане или силна вибрация и всички повреди, които настъпят в резултат на удар, падане или силна вибрация не са гаранционни!
  За защита от такива повреди по време на пренасяне на мобилните устройства, служат специални чанти, калъфи и раници, предназначени за мобилни компютри и други мобилни устройства.
 • Използвайте само оригинални/стандартни батерии и зарядни устройства – всеки мобилен компютър или друго мобилно устройство е предназначено да работи с определен модел и вид батерия и зарядно устройство. Използването на неоригинални батерии и зарядни устройства може да доведе до повреди, които не са гаранционни!
 • Предпазване от неоторизиран достъп – при наличие на следи от опит за отваряне или отваряне на кутията на мобилния компютър или друго мобилно устройство, гаранцията отпада автоматично!

Външни захранвания:

Всички външни захранвания са предназначени да работят с точно определни характеристики на тока и напрежението, които са отбелязани от производителя на кутията на захранването. Всеки опит външното захранване да бъде използвано с ток с различни от описаните от производителя характеристики ще доведе до изгаряне на захранването и отпадане на гаранцията! При изгаряне на външното захранване е възможно да бъдат нанесени щети и на друго оборудване, прикачено към това захранване, като тези повреди също ще бъдат негаранционни!
Останалите условия за експлоатация на външни захранвания са сходни с условията на експлоатация на мобилни компютри.

Външни устройства за съхранение на данни (външни HDD, Flash, USB Flash и т.н.):

Външните устройства за съхранение на данни са многообразни и различни. Сред тях има и такива, които са осигурени против удар, мокрене и вибрации. За да сте сигурни, консултирайте се предварително с търговеца, от когото купувате стоката. Ако нямате възможност да се консултирате и не сте сигурни дали вашето устройство за съхранение на данни е осигурено против удар, падане, мокрене, силна вибрация и др., използвайте го в условия, сходни с условията за експлоатация на мобилни компютри.
Дори за устройствата, които са осигурени против удар, мокрене и т.н. има гранични условия и натоварвания, които не трябва да бъдат превишавани!

UPS:

UPS-ите преставялват електронни устройства с акумулаторни батерии, предназначени да защитят фината електроника от токови удари и да дадат възможност за краткотрайна аварийна работа на включените към тях устройства.
Времето за аварийна работа на всеки UPS зависи от това колко утройства са прикачени към него, колко от тях работят по време на аварийната ситуация и колко голям е капацитетът на батерията. Капацитетът на всяка UPS батерия е отбелязан от производителя на кутията на самата батерия.
Условията за еклсплоатация на UPS са сходни с условията за експлоатация на настолните компютърни системи.
Съвет: За да сте сигурни какъв UPS е подходящ за вас, при избора се консултирайте с търговеца или оторизирания сервиз!

Външни мрежови устройства (суич, рутер и т.н.):

Условията за експлоатация на външните мрежови устройства са сходни с условията за експлоатация на настолните компютърни системи.

Скенери:

Условията за експлоатация на скенерите са сходни с условията за експлоатация на настолните компютърни системи и на LCD мониторите – стъклото на скенера не е устойчиво на удар и драскане с твърд предмет и всяка повреда причинена от удар и драскане с твърд предмет не е гаранционна!

Принтери,плотери и копири:

Условията за експлоатация на печатащите устройства- принтери, копири, плотери и комбинирани устройства са сходни с тези на стандартните настолни компютърни ситеми. Към тях се добавят още:

 • използване на оригинални мастила и тонери – всички печатащи устройства са предвидено да работят с определени модели тонери и мастила от производителя. Всеки опит за ползване на печатащите устройства с неоригинални тонери и мастила води до проблеми с обслужването на гаранцията на производителя. При нужда е допустимо използването на рециклирани тонери и мастила от съответния производител, но само при условие че рециклирането е извършено от оторизиран сервиз и е отбелязано в сервизната документация на техниката.
 • Използване само на разрешените видове и марки хартии – всеки производител определя и описва в инструкциите за употреба на печатащото устройство с какви видове и марки хартии работи то. Използването на различни, непредвидени от производителя марки и видове хартии може да доведе до повреди или проблеми в работата на техниката, които не са гаранционни!

Аксесоари (клавиатури, мишки, уеб-камери, слушалки, микрофони, тон-колони, MP3 плеъри и т.н.):

Условията за експлоатация на аксесоарите към компютърните системи са сходни с тези на стандартните настолни компютърни ситеми и мобилните компютри. Към тях се добавят още:

 • без силно извиване и/или притискане на кабелите – всички кабели, клоито свързват аксесоара към компютъра са повече или по-малко чувствителни на огъване и притискане и могат да бъдат прекъснати, което спира работата на аксесоара и не е гаранционна повреда!

Камери/Устройства за видеонаблюдение:

Камерите за видеонаблюдение имат различни условия за експлоатация в зависимост от модела и предназначението си – за вътрешно, външно или в промишлени помещения и т.н. По тази причина за тях се отнасят Общите гаранционни условия и конкретните условия за експлоатация, описани от производителя.


Надяваме се, че информацията, която ще намерите на сайта ни, ще Ви бъде от полза. за още въпроси и допълнителна информация, моля, свържете се с нас на посоченият адрес, телефон, факс или e-mail,през цялата работна седмица -от Понеделник до Петък- от 09.00 до 18.00ч.:

СДА Компютри ООД
гр. Бургас
ул. Сливница 5 Б
тел: 056 84 72 60;
тел: 056 919 086;
факс: 056 84 72 61;
e-mail:office@cda-computers.com


Начало |За нас| |Продукти| |Услуги| |Поддръжка|
|Общи Гаранционни Условия| |Препоръки за използване и поддържане на техниката| | Компютърни вируси и антивирусни програми |