CDA Computers::СДА Компютри::компютри,мрежи,поддръжка,софтуер Начало За нас Продукти Поддръжка Услуги

Допълнителни съвети за поддържане на техника

LCD Монитори и екрани на преносими компютри (лаптоп):

Инструкции за почистване на LCD екрани:

Вашият LCD телевизор, LCD монитор или екрана на лаптопа ви, са изработени по технология с течни кристали. /LCD - Liquid Crystall Display - течно-кристален дисплей/.Тези екрани са много чувствителни на допир и могат да бъдат лесно повредени. Също така, понеже не са направени от стъкло, препаратите, почистващи стъкло не са подходящи за почистване на LCD екрани и някои съставки на тези препарати (като например амоняка) могат да сериозно да увредят LCD екрана.

Почистване на LCD екрана: Прахът може да се натрупа много бързо по екрана на вашия телевизор, монитор или екрана на лаптопа Ви. Това ще влоши качеството на картината и ще направи четенето трудно и уморително. Почиствайте екрана си винаги, когато е необходимо, но го правете внимателно, за да избегнете появата на драскотини или нарушаавнето на целостта на екрана. Използвайте правлните материали, когато почиствте LCD монитора си.Преди да започнете да почиствате монитора си - изключете го! След това използвайте кърпа от чиста мека материя, като например неизползвана кърпа за почистване на очила или мека микрофибърна кърпа вместо памучни или хартиени кърпички. Използвайте също така подходящ препарат - уверете се, че не използвате продукт, който съдържа амоняк или етанол, защото те могат да повредят повърхността на дисплея. Уверете се, че на препарата, който купувате е отбелязано изрично, че е предназначен за почистване на LCD екрани. Намокрете кърпата, а не екрана. Не изливайте и не пръскайте монитора, лаптопа или телевизора си директно - вместо това навлажнете специалната кърпа за почистване и внимателно, с едно плавно движение забършете повърхността на екрана. Избягвайте резки и кратки движения.

Прочетете инструкициите за почистване, дадени от поизводителя в инструкцията за употреба на уреда ви.


Препоръки за използване на LCD екрани

Тези дисплеи не са предвидени да бъдат докосвани! Много е важно да се упражнявате да сте внимателни при използването и грижата за вашия LCD дисплей, тъй като той е течно-кристален, а не стъклен. Миниатюрните точки, които образуват картината на екрана ви, представляват отделни двойки транзистор/кристал. Натискът може да "пречупи" пикселите лесно, дори "грубата" повърхност на хартиените кърпички може да надраска повърхността на дисплея. Когато един пиксел бъде повреден, на негово място се появяват черни петна по повърхността на екрана. Натискането на екрана, независимо дали е с тъп предмет (като върховете на пръсти) или с остър (като молив, химикал или нож) обикновено поврежда далеч повече от един пиксел. Представет си да не можете да виждате цели редове от екарана си. Една обширна повреда може да заличи цели области от екрана. Ако има нужда да посочите текст или детайл от изображение, посочете го по електронен път, с пойнтера на мишката, или просто посочвайте от разстояние, без да докосвате повърхността на екрана.

Препоръки за използване на стандартни настолни компютри

Вашата настолна компютърна система ще работи по-дълго време без проблеми, ако и осигурите оптимална среда на експлоатация, както и ако знаете няколко прости правила, с които да удължите живота на техниката си да се предпазите от досадни проблеми.

Поставете компютъра си на място, където ще бъде едновременно лесно достъпен и добре закрепен, така че да не може да бъде бутнат или да падне. Помнете, че при механични повреди като падане, гаранцията отпада. Добре е избраното място да бъде недостъпно за малки деца и домашни любимци, тъй като настолните компютри, въпреки че не са много тежки, могат при падане да наранят сериозно малки деца или животни.

Осигурете достатъчно място за охлаждане - отворите за охлаждане на вашата настолна компютърна система се намират на гърба на кутията, на мястото на захранването, или по двете страни на кутията. При всички случаи е необходимо между тях и най-близкото препятствие (стена, страница на мебел, книги и др.) да има поне 10см разстояние, за да може да се осъществява необходими я за охлаждането въздухообмен. В противен случай компютърът лесно ще загрява и ще дава грешки при работа,а при по-сериозни натоварвания има опасност фината електроника да изгори.

Почиствайте редовно - Заради статичното електричество и въртенето на въздуха от вентилаторите на охлаждащите системи компютрите лесно се замърсяват с прах, косми от домашни любимци или никотин от цигарен дим. При това постепенно възможността за охлаждане намалява, увеличава се механичния шум от вентилаторите и подвижните части на някои устройства (мехниката на ДВД и хард дисковете например), а напластяването на никотин по електрониката затруднява допълнително охлаждането и. Затова е препоръчително около компютъра да не се пуши, но ако това е неизбежно - посещавайте сервиза поне веднъж на всеки 3 месеца за основно почистване и преглед на компютърната система.

Важно: Можете да почиствате отвън кутията на компютъра с мека кърпа и препарат за почистване на прах, като не забравяйте да нанасяте препарата върху кърпата, а не върху компютъра! Не заливайте и не пръскайте директно компютъра с течности от какъвто и да е вид! За да сте сигурни, най-добре изключете компютъра, пореди да започнете да го почиствате!

Важно! Стандартанта компютърни сеистеми са пригодени за работа в затворени помещения с контролирана среда (температура, влажност, прахово замърсяване), каквито са офисът и домашната среда. За употреба при специфични условия са подходящи специлизирани (за съответните условия и работа) компютърни ситеми, или специални помещения (кабинети, компютърни шкафове).

Препоръки за използване на преносими компютри и други преносими електронни устройства

При работа с преносими компютри (лаптоп, ноутбук) и други мобилни устройства (PDA, SmartPhone и др. ) важат правила, подобни на правилата за ползване на настолни ситеми, с някои допълнения към тях:

 1. Пренасяйте мобилния си компютър винаги в специална чанта или раница. Преносимите устройства стандартно не са осигурени против удар, падане, силна вибрация,освен онези, които са специализирани модели. По тази причина всяка повреда, причинена от удар, падане или силна вибрация е извънгаранционна! Специалните чанти и раници за пренасяне на мобилни компютри се продават заедно с тях или поотделно, спред модела и марката на компютъра.
 2. Пазете мобилния си компютър от попадане на течности или абразивни частици (прах, пясък, стружки и т.н.)в него. Преносимите компютри и другите мобилни устройства стандартно не са осигурени против проникване в кутиите им на течности и/или малки абразивни частици (прах, пясък, стружки и др.)
  Важно: Проникване на течности може да доведе до късо съединение и изгаряне на електрониката, което е необратимо и не е гаранционна повреда! Проникването на малки абразивни частици може да доведе до повреди в механиката, и в електрониката, които също не са гаранционни.
  Важно! При почистване на клавиатурата на мобилните компютри и другите мобилни устройства трябва да се има предвид, че тя е разположена точно над активната електроника! Заливането на клавиатурата с каквато и да е течност води до изгаряне на платките и на целия компютър!
 3. Погрижете се винаги да носите зарядното устройство на мобилния си компютър заедно с него. Всеки модел мобилен компютър е проектиран да работи с точно определен модел зарядно устройство. По тази причина, ако се опитате да заредите батерията на компютъра с неоригинално зарядно устройство, може да причните повреди, които са трудно отстраними или не са отстраними, и не са гаранционни!
 4. Четете внимателно инструкциите за употреба от производителя - там са описани най- често срещаните проблеми, с които можете да се сблъскате при употребата на вашия компютър, както и как да ги решите без да навредите на гаранцията на машината.
 5. При възникване на проблем, който не е описан в инструкциите за употреба, или при ннужда от съвет за избор на периферно устройство или софтуер, както и при всички случаи, когато имате проблем с компютъра си и не знаете как да постъпите - обръщайте се към оторизиран сервиз! Всяка намеса на некомпетентни лица може да увеличи проблемите, вместо да ги разреши.
 6. Пазете сервизната книжка на мобилния си компютър и винаги я носете заедно с него - така ще можете да предоставите ценна техническа информация, която ще ускори решаването на проблема от всеки сервиз, където и да се намирате.

Препоръки за използване на периферни устройства

Периферно устройство е всяко устройство, което се включва към компютъра допълнително- пряко или чрез компютърна мрежа- за да изпълни периферна задача. Всички видове принтери, копирни машини, скенери, факсове, плотери, комбинирани машини(принтер/скенер/копир/факс) са периферни устройства. За всички тях важат препоръките за ползване на настолни компютри, с някои уточнения:

 1. Големите периферни устройства - лазерни принтери, копирни машини, комбинирани устройства, скенери и плотери са тежки и при падане могат да причинят сериозни наранявания, особено на малки деца! Ако такава техника ще бъде разполагана на място, където редовно имат достъп деца, погрижете се да я осигурите против падане! Не забравяйте също, че щетите, нанесени на самата техника при падане и удар не са гаранционни!
 2. Почиствайте техниката само отвън с мека суха кърпа или с препарати за почистване на прах, като внимавате да полагате препарата върху кърпата, а не директно върху техниката! Не заливайте и не пръскайте техниката с каквито и да е течности. За да сте сигурни, винаги изключвайте техниката, преди да започнете почистване с течности.
 3. Почистването и подмяната на консумативите и резервните части на печатащите устройства се изпълняват в зависимост от степента им на натовареност. Внимание: Периодът на който се извършва почистването се препоръчва от сервиза, който поддрържа техниката. За пълното почистване на техниката отвътре се обръщайте винаги към сервиза! Не отваряйте и не се опитвайте да разглобявате и да почиствате техниката си сами! Освен,че води до автоматично отпадане на гаранцията, това може и да причини наранявания, както и да доведе до неотстраними повреди по самата техника.
 4. Всички печатащи устроойства са поектирани да разботят с определени видове консумативи - хартии и мастила/тонери, които са на същия производител, като самото устройство или отбелязани като съвместими.
 5. При хартиите, за качеството на печата и запазването на техниката е задължително да се спазват предписанията на производителя за теглото и плътността на хартията.
 6. При тонерите и мастилата е препоръчително да се купуват само оригиналните тонери и мастила от производителя за конкретния модел устройство. Все пак в случай на нужда е доспустимо използането на рециклирани консумативи, но е задължително рециклирането да се извършва от специализиран сервиз, за да е сигурно, че няма да настъпят повреди по техниката.

Важно:Всички повреди по техниката, които са предизвикани от използване на неоригинални консумативи, водят до отпадане на гаранцията!

Общи препоръки за използване на компютърна и офис техника

Изброените препоръки се отнасят както за конкретните видове техника, така и за почти всички видове стандартна фина електроника, която бихте могли да закупите за обща употреба.
Нашият съвет е винаги да преценяте внимателно каква техника ви е необходима, а ако не можете да решите- обърнете се към специалист! Дори да се наложи да заплатите допълнително за консултация и проект, това може да се окаже една добра инвестиция впоследствие, когато започнете да използвате техниката си оптимално и безпроблемно.
Можем също да ви посъветваме да винаги да прочитате внимателно инструкциите за употреба на техниката (и на компонените и –ако има такива инструкции), за да сте сигурни, че няма да допуснете неволна грешка.
В случай, че се съмнявате или не сте сигурни как е правилно да се употребява или поддържа вашата техника, придържайте се към горните съвети за експлоатация, докато откриете подробни инструкции.


Надяваме се, че информацията, която ще намерите на сайта ни, ще Ви бъде от полза. за още въпроси и допълнителна информация, моля, свържете се с нас на посоченият адрес, телефон, факс или e-mail,през цялата работна седмица -от Понеделник до Петък- от 09.00 до 18.00ч.:

СДА Компютри ООД
гр. Бургас
ул. Сливница 5 Б
тел: 056 84 72 60;
тел: 056 919 086;
факс: 056 84 72 61;
e-mail:office@cda-computers.com


Начало |За нас| |Продукти| |Услуги| |Поддръжка|
|Общи Гаранционни Условия| |Препоръки за използване и поддържане на техниката| | Компютърни вируси и антивирусни програми |