CDA Computers::СДА Компютри::компютри,мрежи,поддръжка,софтуер Начало За нас Продукти Поддръжка Услуги Контакти

Уважаеми посетители,

СДА Компютри ООД предлага на своите клиенти специални условия за поддръжка на компютърна и офис техника, компютърни мрежи и комуникационни ситеми, при сключване на Договор за абонаментна поддръжка.

За удобство на клиентите си сме разработили няколко варианта на абонаментни планове, пригодени за различни случаи:

1. План за основна поддръжка

Планът включва периодичен преглед, почистване, диагностика и при нужда- преинсталация на софтуера.
Планът НЕ включва поддръжка на инсталирания приложен софтуер. При проблем с използвания такъв, ремонтът и възстанновяването се заплащат по цени на сервиза на СДА Компютри.
Планът е подходящ за частни лица и фирми, които разполагат с по-малко от 5 броя компютри и/или друга офис техника – принтери, скенери, копири, комбинирани устройства и т.н. Всички дейности по поддръжката се извършват в сервиза на СДА Компютри.

2.План за разширена поддръжка

Планът включва периодично посещение от специалист на СДА Компютри при клиента за преглед и диагностика на техниката. Техниката се премества в сервиза на СДА само при нужда от ремонт, или пълна преинсталация, както и в случай на заразяване с вируси, които не могат да бъдат отстранени на място.
Планът НЕ включва поддръжка на инсталирания приложен софтуер. При проблем с използвания такъв ремонтът и възстановяването се заплащат по цени на сервиза на СДА Компютри.
Планът е подходящ за частни лица и фирми, които разполагат с повече от 5 и по-малко от 10 устройства, подлежащи на абонаментна поддръжка – компютри(включително мобилни), копири, скенери, принтери, плотери, комбинирани устройства и т.н.

3. План за специална поддръжка

Планът включва:

  • Периодично посещение при клиента от специалист на СДА Компютри за преглед и диагностика на техниката,преинсталация и настройки на софтуера, ако е необходимо.
  • Посещения от специалист на СДА Компютри при клиента, в случай на нужда, извън задължителните периодични посещения, решаване на място на възникналия проблем или вземане на решение за преместване на техниката в сервиза на СДА Компютри в случай, че повредата не може да бъде отстранена на място.
  • Преинсталация и настройка на инсталирания стандартен софтуер, но не повече от 5 пъти за един договорен период (месец). След този път, всеки проблем с инсталирания стандартен приложен софтуер се решава срещу заплащане по цени на сервиза на СДА Компютри.

Планът НЕ включва поддръжка на инсталирания специален (нестандартен) софтуер. Всеки проблем, възникнал с инсталирания такъв се решава срещу заплащане по цени на сервиза на СДА Компютри.

Планът е подходящ за фирми, частни лица или организации с повче от 10 броя устройства, подлежащи на периодична абонаментна поддръжка: компютри – настолни компютри, сървъри, преносими компютри; офис-техника: принтери, скенери, копири, комбинирани устройства, плотери и т.н.; Мрежови устройства – рутери, суичове, принт-сървъри и т.н.; Охранителна техника: камери за видео наблюдение, устройства за съхраняване на данните от тях, периметрична охрана.

4. План за цялостна поддръжка

Планът включва:

  • периодични посещения при клиента от специалист на СДА Компютри ООД за пълен преглед и диагностика на техниката, преинсталация и настройки на софтуера на място.
  • обновяване на софтуера с последните версии на програмите, исталирани при клиента.
  • отстраняване на текущи проблеми и осъвременяване на антивирусния софтуер. При нужда и по преценка на специалиста на СДА Компютри техниката може да бъде преместена в сервиза на СДА.
  • обновяване на техниката, с цел поддържането й в актуално техническо състояние, по преценка на СДА Компютри ООД, съгласувано с клента.
  • Посещения от специалист на СДА Компютри ООД при клиента при повикване от страна на клиента, отстраняване на повреда или решаване на възникнал проблем, при нужда подмяна на място на дефектирала техника или преинсталация на софтуер, почистване на заразена с компютърни вируси техника. По преценка на специалиста на СДА Компютри ООД техниката може да бъде преместена в сервиза на СДА Компютри ООД, ако проблема не може да бъде отстранен на място. СДА Компютри ООД се задължава да изпрати специалист на място при клиента при повикване от негова страна в рамките на текущия работен ден, ако повикването е преди 16:30ч. на същия работен ден. Ако повикването е след 16:30ч на текущия работен ден, то СДА Компютри ООД има право да изпрати специалист на място при клиента на следващия работен ден.

Планът е подходящ за фирми, организации или частни лица, които разполагат с повече от 15 броя устройства, подлежащи на периодична абонаметна поддръжка: настолни компютърни системи, мобилни компютри, сървъри, периферни и мрежови устройства, офис техника, комуникационна техника, техника със специално предназначение, охранителна техника и т.н. Планът включва поддръжка на всички видове инсталиран приложен софтуер, включително преинсталация и настройка, прехвърляне на софтуера и данните на новозакупени и/или надградени (ъпгрейт) устройства.Начало |За нас| |Продукти| |Услуги| |Поддръжка| |Контакти|
|Общи Гаранционни Условия| |Препоръки за използване и поддържане на техниката| | Компютърни вируси и антивирусни програми |